Swing natten lång

Vårt Malmö 2010-01-30

“….Intresset för Swing är större än någonsin…”

Tidningen “Vårt Malmö” gjorde studiebesök på Cats Corner en vanlig torsdag.

Läs hela artikeln!

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *