Allsång på Skansen ikväll 100720 Kl.20.00

Gunhild hemliga vapen inför den hårda kampen i Allsången på Skansen är en Sousafon !!

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *