Carling en höjdpunkt

Till höjdpunkterna i årets show hör också Gunhild Carling, som spexar mycket
NWT 20100727 Läs hela artikeln!

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *