Fotoutställning av Elina Kähkonen om Gunhild

FOTOGRAFEN eLINA kÄHKONEN HAR PRECIS GÅTT UT SKÅNSKA FOTOSKOLAN. hON GJORDE ETT EXAMENSRBETE OM gUNHILD OCH VAR UTE I sTOCKAMÖLLAN OCH VAR PÅ EN KONSERTI mALMÖ OCH FOTOGRAFERADE. uTSTÄLLNIONGEN HAR FLYTTAT TILL BIBLIOTETKET I BUNKEFLOSTRAND. Elinas hemsida är www.elinakahkonen.com


Här är några av bilderna:

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *